This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza a estrogény

Juliana Ferenczová

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

Abstrakt Cystická fibróza je najčastejšie autozómovo-recesívne ochorenie kaukazskej rasy. Ide o multiorgánové ochorenie, v klasickej forme sa prejavuje chronickým postihnutím respiračného systému, najmä recidivujúcimi infekciami pľúcneho parenchýmu a rôznym stupňom malabsorbcie. V priebehu ochorenia sa pridružujú ďalšie komplikácie vrátane porúch endokrinných žliaz. Autori prezentujú kazuistiku dievčaťa s cystickou fibrózou, u ktorého po nástupe menštruácie došlo k výraznému zhoršeniu klinického stavu, a skúsenosti...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu