This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza a estrogény

Juliana Ferenczová

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

Abstrakt Cystická fibróza je najčastejšie autozómovo-recesívne ochorenie kaukazskej rasy. Ide o multiorgánové ochorenie, v klasickej forme sa prejavuje chronickým postihnutím respiračného systému, najmä recidivujúcimi infekciami pľúcneho parenchýmu a rôznym stupňom malabsorbcie. V priebehu ochorenia sa pridružujú ďalšie komplikácie vrátane porúch endokrinných žliaz. Autori prezentujú kazuistiku dievčaťa s cystickou fibrózou, u ktorého po nástupe menštruácie došlo k výraznému zhoršeniu klinického stavu, a skúsenosti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu