This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza a estrogény

Juliana Ferenczová

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

Abstrakt Cystická fibróza je najčastejšie autozómovo-recesívne ochorenie kaukazskej rasy. Ide o multiorgánové ochorenie, v klasickej forme sa prejavuje chronickým postihnutím respiračného systému, najmä recidivujúcimi infekciami pľúcneho parenchýmu a rôznym stupňom malabsorbcie. V priebehu ochorenia sa pridružujú ďalšie komplikácie vrátane porúch endokrinných žliaz. Autori prezentujú kazuistiku dievčaťa s cystickou fibrózou, u ktorého po nástupe menštruácie došlo k výraznému zhoršeniu klinického stavu, a skúsenosti...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu