This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza a estrogény

Juliana Ferenczová

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

Abstrakt Cystická fibróza je najčastejšie autozómovo-recesívne ochorenie kaukazskej rasy. Ide o multiorgánové ochorenie, v klasickej forme sa prejavuje chronickým postihnutím respiračného systému, najmä recidivujúcimi infekciami pľúcneho parenchýmu a rôznym stupňom malabsorbcie. V priebehu ochorenia sa pridružujú ďalšie komplikácie vrátane porúch endokrinných žliaz. Autori prezentujú kazuistiku dievčaťa s cystickou fibrózou, u ktorého po nástupe menštruácie došlo k výraznému zhoršeniu klinického stavu, a skúsenosti...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu