This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, čitateľky a čitatelia,

Ľubica Tichá

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dovoľte mi, aby som vás v mene redakčnej rady srdečne pozdravila a poďakovala všetkým záujemcom o detskú endokrinológiu. Naším cieľom je snaha pomôcť s diagnostikou a liečbou endokrinných ochorení u detských pacientov. Okrem toho budeme radi, ak vás aj v čase globálnej endokrinnej starostlivosti zauj­meme intelektuálnymi dobrodružstvami, ktoré vedú lekára od príznakov k skúmaniu podstaty choroby a odtiaľ späť k hľadaniu optimálnej liečby malého pacienta.  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu