This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, čitateľky a čitatelia,

Ľubica Tichá

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dovoľte mi, aby som vás v mene redakčnej rady srdečne pozdravila a poďakovala všetkým záujemcom o detskú endokrinológiu. Naším cieľom je snaha pomôcť s diagnostikou a liečbou endokrinných ochorení u detských pacientov. Okrem toho budeme radi, ak vás aj v čase globálnej endokrinnej starostlivosti zauj­meme intelektuálnymi dobrodružstvami, ktoré vedú lekára od príznakov k skúmaniu podstaty choroby a odtiaľ späť k hľadaniu optimálnej liečby malého pacienta.  ...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu