This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, čitateľky a čitatelia,

Ľubica Tichá

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dovoľte mi, aby som vás v mene redakčnej rady srdečne pozdravila a poďakovala všetkým záujemcom o detskú endokrinológiu. Naším cieľom je snaha pomôcť s diagnostikou a liečbou endokrinných ochorení u detských pacientov. Okrem toho budeme radi, ak vás aj v čase globálnej endokrinnej starostlivosti zauj­meme intelektuálnymi dobrodružstvami, ktoré vedú lekára od príznakov k skúmaniu podstaty choroby a odtiaľ späť k hľadaniu optimálnej liečby malého pacienta.  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu