This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, čitateľky a čitatelia,

Ľubica Tichá

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dovoľte mi, aby som vás v mene redakčnej rady srdečne pozdravila a poďakovala všetkým záujemcom o detskú endokrinológiu. Naším cieľom je snaha pomôcť s diagnostikou a liečbou endokrinných ochorení u detských pacientov. Okrem toho budeme radi, ak vás aj v čase globálnej endokrinnej starostlivosti zauj­meme intelektuálnymi dobrodružstvami, ktoré vedú lekára od príznakov k skúmaniu podstaty choroby a odtiaľ späť k hľadaniu optimálnej liečby malého pacienta.  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu