This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, čitateľky a čitatelia,

Ľubica Tichá

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

dovoľte mi, aby som vás v mene redakčnej rady srdečne pozdravila a poďakovala všetkým záujemcom o detskú endokrinológiu. Naším cieľom je snaha pomôcť s diagnostikou a liečbou endokrinných ochorení u detských pacientov. Okrem toho budeme radi, ak vás aj v čase globálnej endokrinnej starostlivosti zauj­meme intelektuálnymi dobrodružstvami, ktoré vedú lekára od príznakov k skúmaniu podstaty choroby a odtiaľ späť k hľadaniu optimálnej liečby malého pacienta.  ...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu