This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

O potrebnosti nového časopisu svedčí záujem o jeho prvé číslo. V druhom čísle prinášame odporúčania Endokrinologickej spoločnosti týkajúce sa funkčnej hypotalamickej amenorey. Zoznámime vás s kazuistikami na tému kongenitálnej adrenálnej hyperplázie a prípadom pacientky s poruchou rastu a oneskorenou pubertou.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: MUDr. Adriana Dankovčíková,
MUDr. Slavomíra Kišková, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.
Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2453-9724 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu