This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Zuzana Priblincová

Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

najlepším ocenením úspešnosti tlačeného slova je skutočnosť, že si knihu či časopis ľudia zaobstarajú, že ho čítajú a čakajú na ďalšie vydanie. Pediatrická endokrinologická komunita týmto spôsobom významne ocenila vydanie nového odborného časopisu Detská endokrinológia, ktorého prvé číslo bolo beznádejne rozobrané. Je mi cťou uviesť pokračovanie tohto odborného periodika a redakčná rada bude s napätím čakať na ohlasy a nové podnety...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu