This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Zuzana Priblincová

Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

najlepším ocenením úspešnosti tlačeného slova je skutočnosť, že si knihu či časopis ľudia zaobstarajú, že ho čítajú a čakajú na ďalšie vydanie. Pediatrická endokrinologická komunita týmto spôsobom významne ocenila vydanie nového odborného časopisu Detská endokrinológia, ktorého prvé číslo bolo beznádejne rozobrané. Je mi cťou uviesť pokračovanie tohto odborného periodika a redakčná rada bude s napätím čakať na ohlasy a nové podnety...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu