This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Zuzana Priblincová

Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

najlepším ocenením úspešnosti tlačeného slova je skutočnosť, že si knihu či časopis ľudia zaobstarajú, že ho čítajú a čakajú na ďalšie vydanie. Pediatrická endokrinologická komunita týmto spôsobom významne ocenila vydanie nového odborného časopisu Detská endokrinológia, ktorého prvé číslo bolo beznádejne rozobrané. Je mi cťou uviesť pokračovanie tohto odborného periodika a redakčná rada bude s napätím čakať na ohlasy a nové podnety...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu