This site is intended for healthcare professionals

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Zuzana Priblincová

Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

najlepším ocenením úspešnosti tlačeného slova je skutočnosť, že si knihu či časopis ľudia zaobstarajú, že ho čítajú a čakajú na ďalšie vydanie. Pediatrická endokrinologická komunita týmto spôsobom významne ocenila vydanie nového odborného časopisu Detská endokrinológia, ktorého prvé číslo bolo beznádejne rozobrané. Je mi cťou uviesť pokračovanie tohto odborného periodika a redakčná rada bude s napätím čakať na ohlasy a nové podnety...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu