This site is intended for healthcare professionals

Funkčná hypotalamická amenorea (FHA) – odporúčanie Endokrinologickej spoločnosti (Endocrine Society) pre klinickú prax

Adriana Dankovčíková

Detská Faktultná nemocnica, Košice

V májovom čísle (2017) Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) bolo publikované odporúčanie praktického klinického návodu na manažment hypotalamickej amenorey. Na odporúčaní spolupracovali zástupcovia Americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu a endokrinologických spoločností ESE (European Endocrine Society) a PES (Pediatric Endocrine Society). Primárna hypotalamická amenorea je formou chronickej anovulácie, pri ktorej nie je identifikovateľná organická príčina. Možné príčiny amenorey uvádza...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu