This site is intended for healthcare professionals

Funkčná hypotalamická amenorea (FHA) – odporúčanie Endokrinologickej spoločnosti (Endocrine Society) pre klinickú prax

Adriana Dankovčíková

Detská Faktultná nemocnica, Košice

V májovom čísle (2017) Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) bolo publikované odporúčanie praktického klinického návodu na manažment hypotalamickej amenorey. Na odporúčaní spolupracovali zástupcovia Americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu a endokrinologických spoločností ESE (European Endocrine Society) a PES (Pediatric Endocrine Society). Primárna hypotalamická amenorea je formou chronickej anovulácie, pri ktorej nie je identifikovateľná organická príčina. Možné príčiny amenorey uvádza...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu