This site is intended for healthcare professionals

Funkčná hypotalamická amenorea (FHA) – odporúčanie Endokrinologickej spoločnosti (Endocrine Society) pre klinickú prax

Adriana Dankovčíková

Detská Faktultná nemocnica, Košice

V májovom čísle (2017) Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM) bolo publikované odporúčanie praktického klinického návodu na manažment hypotalamickej amenorey. Na odporúčaní spolupracovali zástupcovia Americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu a endokrinologických spoločností ESE (European Endocrine Society) a PES (Pediatric Endocrine Society). Primárna hypotalamická amenorea je formou chronickej anovulácie, pri ktorej nie je identifikovateľná organická príčina. Možné príčiny amenorey uvádza...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu