This site is intended for healthcare professionals

Ingridka je malá a nejde do puberty

Ľ. Košťálová1, D. Virgová2, Z. Blusková1

1 II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
2 Detské oddelenie, NsP Levice

Ingridka bola raz vyšetrená v endokrinologickej ambulancii pre znížený rast v 13 rokoch s výškou 131 cm (− 4,21 SD) a hmotnosťou 34 kg. Dieťa sa narodilo predčasne v 34. týždni gravidity s pôrodnou hmotnosťou 2 200 g a dĺžkou 44 cm. Obaja rodičia sú nízki, nie sú v konsanguinnom vzťahu (výška matky 150 cm, výška otca 165 cm).   Laboratórnymi vyšetreniami bola vylúčená hypotyreóza (fT4: 1,36 ng/dl, TSH:...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu