This site is intended for healthcare professionals

Ingridka je malá a nejde do puberty

Ľ. Košťálová1, D. Virgová2, Z. Blusková1

1 II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
2 Detské oddelenie, NsP Levice

Ingridka bola raz vyšetrená v endokrinologickej ambulancii pre znížený rast v 13 rokoch s výškou 131 cm (− 4,21 SD) a hmotnosťou 34 kg. Dieťa sa narodilo predčasne v 34. týždni gravidity s pôrodnou hmotnosťou 2 200 g a dĺžkou 44 cm. Obaja rodičia sú nízki, nie sú v konsanguinnom vzťahu (výška matky 150 cm, výška otca 165 cm).   Laboratórnymi vyšetreniami bola vylúčená hypotyreóza (fT4: 1,36 ng/dl, TSH:...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu