This site is intended for healthcare professionals

Ingridka je malá a nejde do puberty

Ľ. Košťálová1, D. Virgová2, Z. Blusková1

1 II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
2 Detské oddelenie, NsP Levice

Ingridka bola raz vyšetrená v endokrinologickej ambulancii pre znížený rast v 13 rokoch s výškou 131 cm (− 4,21 SD) a hmotnosťou 34 kg. Dieťa sa narodilo predčasne v 34. týždni gravidity s pôrodnou hmotnosťou 2 200 g a dĺžkou 44 cm. Obaja rodičia sú nízki, nie sú v konsanguinnom vzťahu (výška matky 150 cm, výška otca 165 cm).   Laboratórnymi vyšetreniami bola vylúčená hypotyreóza (fT4: 1,36 ng/dl, TSH:...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu