This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 05/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Augustové vydanie prináša tri precízne spracované príspevky. Ako prvý prinášame prehľadový článok doc. MUDr. Ľudmily Košťálovej k Noonanovej syndrómu. MUDr. Adriana Dankovčíková sa vo svojej práci venuje Prader-Williho syndrómu (PWS) a záver tohto vydania patrí prof. MUDr. Janovi Leblovi, ktorý prináša historický pohľad na túto diagnózu. Okrem zaujímavých informácií upozorňuje na fakt, ako sa kedysi hľadelo na pacientov s touto chorobou.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Členky redakčnej rady: MUDr. Adriana Dankovčíková, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 7. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453–9724/ISSN (online vydanie): 2644–6960
Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu