This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   najnovšie vydanie časopisu Detská endokrinológia, ktorý práve otvárate, má svoju obvyklú štruktúru, teda odborné práce a výsledky výskumu z vášho medicínskeho odboru. Tentoraz ide o Noonanovej syndróm a Prader-Williho syndróm, čo sú i pri svojej určitej raritnosti stavy, s ktorými sa vo svojej praxi zrejme môžete stretnúť najčastejšie. Navyše však prináša i svojím spôsobom odľahčenú...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu