This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Editoriál

Zuzana Selementová

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   najnovšie vydanie časopisu Detská endokrinológia, ktorý práve otvárate, má svoju obvyklú štruktúru, teda odborné práce a výsledky výskumu z vášho medicínskeho odboru. Tentoraz ide o Noonanovej syndróm a Prader-Williho syndróm, čo sú i pri svojej určitej raritnosti stavy, s ktorými sa vo svojej praxi zrejme môžete stretnúť najčastejšie. Navyše však prináša i svojím spôsobom odľahčenú...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu