This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Obezita pri Prader-Williho syndróme

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ Košice

Súhrn Prader-Williho syndróm (PWS) je zriedkavé geneticky podmienené multisystémové ochorenie, spôsobené nedostatočnou expresiou paternálnych génov v oblasti 15. chromozómu v oblasti 15q11.2-q13. Podrobnejší endokrinologický pohľad na ochorenie sme priniesli v predošlom čísle tohto časpopisu. Keďže PWS je najčastejšou príčinou syndrómovej obezity, v tomto článku prinášame rozšírený metabolický pohľad na toto ochorenie. Kľúčové slová: Prader-Williho syndróm, hypotalamická dysfunkcia, syndrómová obezita, diabetes mellitus...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu