This site is intended for healthcare professionals

Detská Endokrinológia 1/2022 Slovak edition

Detská endokrinológia vo svetových múzeách a galériách: Juan Carreño de Miranda: „La Monstrua Vestida“

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK, 2. lekárskej fakulty a FN v Motole, Praha

Juan Carreño de Miranda (narodil sa v roku 1614, zomrel 1685) bol najvýznamnejším dvorným maliarom španielskeho baroka hneď po Diegovi Velázquezovi. Narodil sa v Avilés v Astúrii ako syn maliara rovnakého mena. V roku 1623 sa rodina presťahovala do Madridu, kde Juan študoval maľbu u Pedra de las Cavasa a Bartoloméa Romána. Vtedajší dvorný maliar Velázquez si ho všimol vďaka jeho...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu