This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Antiinfectives News 2/2018 Slovak edition

Originálny názov:
Antiinfectives News Slovak edition

Dátum vydania: 12/2018


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle slovenskej verzie časopisu Antiinfectives News sa dočítate o kombinácii liečiv ceftazidim/avibaktám od MUDr. Jaroslava Mikulu, o praktickej skúsenosti s novou liečbou rezistentných bakteriálnych infekcií v anestéziológii a intenzívnej medicíne sa podelil kolektív autorov na čele s MUDr. Janou Šimonovou, PhD., MPH, a použitie ceftarolimu u detských chirurgických pacientov priblížila doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.,
prim. MUDr. Jaroslav Mikula, MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 3. ročník / ISSN 2453-7462 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5316/15Partneři projektu