This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia Antiinfectives News,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

takto pred rokom som sa vám prihováral vetou, ktorú by som mohol a mal opakovať v každom úvodníku: „Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne.“ Minulý rok sme v tomto časopise prezentovali prvé skúsenosti s novými antibiotikami určenými práve na liečbu rezistentných infekcií. V aktuálnom čísle Antiinfectives News budeme v tejto prezentácii pokračovať. Jedným z už dostupných širokospektrálnych antibiotík vhodným...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu