This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia Antiinfectives News,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

takto pred rokom som sa vám prihováral vetou, ktorú by som mohol a mal opakovať v každom úvodníku: „Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne.“ Minulý rok sme v tomto časopise prezentovali prvé skúsenosti s novými antibiotikami určenými práve na liečbu rezistentných infekcií. V aktuálnom čísle Antiinfectives News budeme v tejto prezentácii pokračovať. Jedným z už dostupných širokospektrálnych antibiotík vhodným...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu