This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia Antiinfectives News,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

takto pred rokom som sa vám prihováral vetou, ktorú by som mohol a mal opakovať v každom úvodníku: „Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne.“ Minulý rok sme v tomto časopise prezentovali prvé skúsenosti s novými antibiotikami určenými práve na liečbu rezistentných infekcií. V aktuálnom čísle Antiinfectives News budeme v tejto prezentácii pokračovať. Jedným z už dostupných širokospektrálnych antibiotík vhodným...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu