This site is intended for healthcare professionals

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení čitatelia Antiinfectives News,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

takto pred rokom som sa vám prihováral vetou, ktorú by som mohol a mal opakovať v každom úvodníku: „Antibiotická rezistencia je v našich nemocniciach reálnym problémom, ktorému čelíme každodenne.“ Minulý rok sme v tomto časopise prezentovali prvé skúsenosti s novými antibiotikami určenými práve na liečbu rezistentných infekcií. V aktuálnom čísle Antiinfectives News budeme v tejto prezentácii pokračovať. Jedným z už dostupných širokospektrálnych antibiotík vhodným...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu