This site is intended for healthcare professionals

Použitie ceftarolínu u detských kardiochirurgických pacientov

Ľubica Kováčiková

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Súhrn Pooperačné infekcie u detí po chirurgickej korekcii vrodených chýb srdca znamenajú významnú morbiditu, pričom najčastejšie ide o ranové infekcie, katétrové infekcie krvného riečiska a infekcie dolných dýchacích ciest. Ceftarolín je cefalosporín 5. generácie schválený u dospelých aj detí na liečbu komplikovaných bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív a v komunite získaných bakteriálnych pneumónií. Uvádzame kazuistiky dvoch pediatrických kardiochirurgických pacientov, u ktorých bol ceftarolín použitý...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu