This site is intended for healthcare professionals

Použitie ceftarolínu u detských kardiochirurgických pacientov

Ľubica Kováčiková

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Súhrn Pooperačné infekcie u detí po chirurgickej korekcii vrodených chýb srdca znamenajú významnú morbiditu, pričom najčastejšie ide o ranové infekcie, katétrové infekcie krvného riečiska a infekcie dolných dýchacích ciest. Ceftarolín je cefalosporín 5. generácie schválený u dospelých aj detí na liečbu komplikovaných bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív a v komunite získaných bakteriálnych pneumónií. Uvádzame kazuistiky dvoch pediatrických kardiochirurgických pacientov, u ktorých bol ceftarolín použitý...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu