This site is intended for healthcare professionals

Použitie ceftarolínu u detských kardiochirurgických pacientov

Ľubica Kováčiková

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Súhrn Pooperačné infekcie u detí po chirurgickej korekcii vrodených chýb srdca znamenajú významnú morbiditu, pričom najčastejšie ide o ranové infekcie, katétrové infekcie krvného riečiska a infekcie dolných dýchacích ciest. Ceftarolín je cefalosporín 5. generácie schválený u dospelých aj detí na liečbu komplikovaných bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív a v komunite získaných bakteriálnych pneumónií. Uvádzame kazuistiky dvoch pediatrických kardiochirurgických pacientov, u ktorých bol ceftarolín použitý...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu