This site is intended for healthcare professionals

Použitie ceftarolínu u detských kardiochirurgických pacientov

Ľubica Kováčiková

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Súhrn Pooperačné infekcie u detí po chirurgickej korekcii vrodených chýb srdca znamenajú významnú morbiditu, pričom najčastejšie ide o ranové infekcie, katétrové infekcie krvného riečiska a infekcie dolných dýchacích ciest. Ceftarolín je cefalosporín 5. generácie schválený u dospelých aj detí na liečbu komplikovaných bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív a v komunite získaných bakteriálnych pneumónií. Uvádzame kazuistiky dvoch pediatrických kardiochirurgických pacientov, u ktorých bol ceftarolín použitý...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu