This site is intended for healthcare professionals

Ceftazidim/avibaktám

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod Ceftazidim/avibaktám (Zavicefta®) je kombinácia známeho 3-generačného cefalosporínu ceftazidim a nového inhibítora betalaktamáz avibaktám, ktorý vracia ceftazidimu významný antibakteriálny potenciál proti multirezistentným (MDR) kmeňom Pseudomonas aeruginosa a karbapenému rezistentným enterobaktériám. Nové antibiotikum bolo schválené na liečbu komplikovaných intrabdominálnych infekcií (cIAI), komplikovaných infekcií močových ciest (cIUI) vrátane pyelonefritídy, nozokomiálnych pneumónií (HAP) vrátane ventilátorových pneumónií (VAP) a na liečbu infekcií zapríčinených aeróbnymi...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu