This site is intended for healthcare professionals

Ceftazidim/avibaktám

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod Ceftazidim/avibaktám (Zavicefta®) je kombinácia známeho 3-generačného cefalosporínu ceftazidim a nového inhibítora betalaktamáz avibaktám, ktorý vracia ceftazidimu významný antibakteriálny potenciál proti multirezistentným (MDR) kmeňom Pseudomonas aeruginosa a karbapenému rezistentným enterobaktériám. Nové antibiotikum bolo schválené na liečbu komplikovaných intrabdominálnych infekcií (cIAI), komplikovaných infekcií močových ciest (cIUI) vrátane pyelonefritídy, nozokomiálnych pneumónií (HAP) vrátane ventilátorových pneumónií (VAP) a na liečbu infekcií zapríčinených aeróbnymi...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu