This site is intended for healthcare professionals

Ceftazidim/avibaktám

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod Ceftazidim/avibaktám (Zavicefta®) je kombinácia známeho 3-generačného cefalosporínu ceftazidim a nového inhibítora betalaktamáz avibaktám, ktorý vracia ceftazidimu významný antibakteriálny potenciál proti multirezistentným (MDR) kmeňom Pseudomonas aeruginosa a karbapenému rezistentným enterobaktériám. Nové antibiotikum bolo schválené na liečbu komplikovaných intrabdominálnych infekcií (cIAI), komplikovaných infekcií močových ciest (cIUI) vrátane pyelonefritídy, nozokomiálnych pneumónií (HAP) vrátane ventilátorových pneumónií (VAP) a na liečbu infekcií zapríčinených aeróbnymi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu