This site is intended for healthcare professionals

Praktické skúsenosti s novou liečbou rezistentných bakteriálnych infekcií v anestéziológii a intenzívnej medicíne

Jana Šimonová1, Lukáš Čuchrač1, Róbert Šimon2

1 I. KAIM UNLP Košice a UPJŠ – LF
2 II. chirurgická klinika UNLP Košice a UPJŠ – LF

Súhrn V posledných rokoch zaznamenávame na pracoviskách intenzívnej medicíny dramatický nárast infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi grampozitívnych, ale najmä gramnegatívnych baktérií. Na jednej strane to súvisí so zvyšujúcim sa počtom a spektrom invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokov, ale na druhej strane aj s intenzívnym používaním širokospektrálnych antibiotík. Často liečime imunokompromitovaných pa­cientov (onkologických, užívajúcich imunosupresívnu liečbu a pod.). Ceftazidim/avibaktám je indikovaný na liečbu komplikovaných intraabdominálnych infekcií,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu