This site is intended for healthcare professionals

Praktické skúsenosti s novou liečbou rezistentných bakteriálnych infekcií v anestéziológii a intenzívnej medicíne

Jana Šimonová1, Lukáš Čuchrač1, Róbert Šimon2

1 I. KAIM UNLP Košice a UPJŠ – LF
2 II. chirurgická klinika UNLP Košice a UPJŠ – LF

Súhrn V posledných rokoch zaznamenávame na pracoviskách intenzívnej medicíny dramatický nárast infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi grampozitívnych, ale najmä gramnegatívnych baktérií. Na jednej strane to súvisí so zvyšujúcim sa počtom a spektrom invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokov, ale na druhej strane aj s intenzívnym používaním širokospektrálnych antibiotík. Často liečime imunokompromitovaných pa­cientov (onkologických, užívajúcich imunosupresívnu liečbu a pod.). Ceftazidim/avibaktám je indikovaný na liečbu komplikovaných intraabdominálnych infekcií,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu