This site is intended for healthcare professionals

Praktické skúsenosti s novou liečbou rezistentných bakteriálnych infekcií v anestéziológii a intenzívnej medicíne

Jana Šimonová1, Lukáš Čuchrač1, Róbert Šimon2

1 I. KAIM UNLP Košice a UPJŠ – LF
2 II. chirurgická klinika UNLP Košice a UPJŠ – LF

Súhrn V posledných rokoch zaznamenávame na pracoviskách intenzívnej medicíny dramatický nárast infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi grampozitívnych, ale najmä gramnegatívnych baktérií. Na jednej strane to súvisí so zvyšujúcim sa počtom a spektrom invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokov, ale na druhej strane aj s intenzívnym používaním širokospektrálnych antibiotík. Často liečime imunokompromitovaných pa­cientov (onkologických, užívajúcich imunosupresívnu liečbu a pod.). Ceftazidim/avibaktám je indikovaný na liečbu komplikovaných intraabdominálnych infekcií,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu