This site is intended for healthcare professionals

Praktické skúsenosti s novou liečbou rezistentných bakteriálnych infekcií v anestéziológii a intenzívnej medicíne

Jana Šimonová1, Lukáš Čuchrač1, Róbert Šimon2

1 I. KAIM UNLP Košice a UPJŠ – LF
2 II. chirurgická klinika UNLP Košice a UPJŠ – LF

Súhrn V posledných rokoch zaznamenávame na pracoviskách intenzívnej medicíny dramatický nárast infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi grampozitívnych, ale najmä gramnegatívnych baktérií. Na jednej strane to súvisí so zvyšujúcim sa počtom a spektrom invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokov, ale na druhej strane aj s intenzívnym používaním širokospektrálnych antibiotík. Často liečime imunokompromitovaných pa­cientov (onkologických, užívajúcich imunosupresívnu liečbu a pod.). Ceftazidim/avibaktám je indikovaný na liečbu komplikovaných intraabdominálnych infekcií,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu