This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Antiinfectives News 2/2016 Slovak edition

Originálny názov:
Antiinfectives News Slovak edition

Dátum vydania: 11/2016


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 28

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle slovenskej verzie časopisu Antiinfectives News odpovedala MUDr. Dagmar Kučerová na často kladené otázky týkajúce sa tigecyklínu, MUDr. Jan Haber, CSc., s MUDr. Naďou Mallátovou zase diskutovali na tému invazívnych mykóz. Praktické odporúčania pre diagnostiku a liečbu aspergilózy podľa IDSA zhrnul doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., a prehľadový článok o intraabdominálnej kandidóze z pohľadu mikrobiológa napísala MUDr. Naďa Mallátová. Číslo uzatvára správa z konferencie ASM Microbe 2016, ktorá sa konala 16. až 20. júna 2016 v americkom Bostone, od MUDr. Jaroslava Mikulu.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO 47 943 661 ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: MUDr. Jan Haber, CSc., MUDr. Dagmar Kučerová,
MUDr. Naďa Mallátová, prim. MUDr. Jaroslav Mikula ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2453-7462 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5316/15Partneři projektu