This site is intended for healthcare professionals

Praktické odporúčania diagnostiky a liečby aspergilózy podľa IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2016

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie, LF Univerzita Komenského a Národný onkologický ústav

Úvod – aspergilóza Invazívna aspergilóza je naďalej vážnou príčinou život ohrozujúcich infekcií imunokompromitovaných pacientov, najmä tých s definovaným rizikom – protrahovaná neutropénia, akútna leukémia, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, transplantácia pľúc a podobne. V auguste 2016 vyšli po relatívne dlhom očakávaní v tlači inovované odporúčania pre manažment pacientov s aspergilózou, ktoré sú dielom odbornej skupiny americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia (IDSA)(1)....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu