This site is intended for healthcare professionals

Praktické odporúčania diagnostiky a liečby aspergilózy podľa IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2016

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie, LF Univerzita Komenského a Národný onkologický ústav

Úvod – aspergilóza Invazívna aspergilóza je naďalej vážnou príčinou život ohrozujúcich infekcií imunokompromitovaných pacientov, najmä tých s definovaným rizikom – protrahovaná neutropénia, akútna leukémia, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, transplantácia pľúc a podobne. V auguste 2016 vyšli po relatívne dlhom očakávaní v tlači inovované odporúčania pre manažment pacientov s aspergilózou, ktoré sú dielom odbornej skupiny americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia (IDSA)(1)....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu