This site is intended for healthcare professionals

Praktické odporúčania diagnostiky a liečby aspergilózy podľa IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2016

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie, LF Univerzita Komenského a Národný onkologický ústav

Úvod – aspergilóza Invazívna aspergilóza je naďalej vážnou príčinou život ohrozujúcich infekcií imunokompromitovaných pacientov, najmä tých s definovaným rizikom – protrahovaná neutropénia, akútna leukémia, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, transplantácia pľúc a podobne. V auguste 2016 vyšli po relatívne dlhom očakávaní v tlači inovované odporúčania pre manažment pacientov s aspergilózou, ktoré sú dielom odbornej skupiny americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia (IDSA)(1)....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu