This site is intended for healthcare professionals

Praktické odporúčania diagnostiky a liečby aspergilózy podľa IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2016

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie, LF Univerzita Komenského a Národný onkologický ústav

Úvod – aspergilóza Invazívna aspergilóza je naďalej vážnou príčinou život ohrozujúcich infekcií imunokompromitovaných pacientov, najmä tých s definovaným rizikom – protrahovaná neutropénia, akútna leukémia, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, transplantácia pľúc a podobne. V auguste 2016 vyšli po relatívne dlhom očakávaní v tlači inovované odporúčania pre manažment pacientov s aspergilózou, ktoré sú dielom odbornej skupiny americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia (IDSA)(1)....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu