This site is intended for healthcare professionals

Praktické odporúčania diagnostiky a liečby aspergilózy podľa IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2016

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie, LF Univerzita Komenského a Národný onkologický ústav

Úvod – aspergilóza Invazívna aspergilóza je naďalej vážnou príčinou život ohrozujúcich infekcií imunokompromitovaných pacientov, najmä tých s definovaným rizikom – protrahovaná neutropénia, akútna leukémia, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, transplantácia pľúc a podobne. V auguste 2016 vyšli po relatívne dlhom očakávaní v tlači inovované odporúčania pre manažment pacientov s aspergilózou, ktoré sú dielom odbornej skupiny americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia (IDSA)(1)....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu