This site is intended for healthcare professionals

Milí čitatelia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

dostávate do rúk druhé číslo odborného časopisu Antiinfectives news, v ktorom by sme chceli napĺňať predsavzatia dané na začiatku fungovania tohto projektu – prinášať relevantné, čerstvé a praktické informácie z oblasti antiinfekčnej liečby. Všetky aktuálne príspevky naplnili tieto ambície.   Pani primárka Mallátová do hĺbky rozoberá trocha zabúdanú problematiku intraabdominálnej kandidózy – od epidemiológie cez...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu