This site is intended for healthcare professionals

Milí čitatelia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

dostávate do rúk druhé číslo odborného časopisu Antiinfectives news, v ktorom by sme chceli napĺňať predsavzatia dané na začiatku fungovania tohto projektu – prinášať relevantné, čerstvé a praktické informácie z oblasti antiinfekčnej liečby. Všetky aktuálne príspevky naplnili tieto ambície.   Pani primárka Mallátová do hĺbky rozoberá trocha zabúdanú problematiku intraabdominálnej kandidózy – od epidemiológie cez...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu