This site is intended for healthcare professionals

Milí čitatelia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

dostávate do rúk druhé číslo odborného časopisu Antiinfectives news, v ktorom by sme chceli napĺňať predsavzatia dané na začiatku fungovania tohto projektu – prinášať relevantné, čerstvé a praktické informácie z oblasti antiinfekčnej liečby. Všetky aktuálne príspevky naplnili tieto ambície.   Pani primárka Mallátová do hĺbky rozoberá trocha zabúdanú problematiku intraabdominálnej kandidózy – od epidemiológie cez...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu