This site is intended for healthcare professionals

Milí čitatelia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

dostávate do rúk druhé číslo odborného časopisu Antiinfectives news, v ktorom by sme chceli napĺňať predsavzatia dané na začiatku fungovania tohto projektu – prinášať relevantné, čerstvé a praktické informácie z oblasti antiinfekčnej liečby. Všetky aktuálne príspevky naplnili tieto ambície.   Pani primárka Mallátová do hĺbky rozoberá trocha zabúdanú problematiku intraabdominálnej kandidózy – od epidemiológie cez...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu