This site is intended for healthcare professionals

Milí čitatelia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

dostávate do rúk druhé číslo odborného časopisu Antiinfectives news, v ktorom by sme chceli napĺňať predsavzatia dané na začiatku fungovania tohto projektu – prinášať relevantné, čerstvé a praktické informácie z oblasti antiinfekčnej liečby. Všetky aktuálne príspevky naplnili tieto ambície.   Pani primárka Mallátová do hĺbky rozoberá trocha zabúdanú problematiku intraabdominálnej kandidózy – od epidemiológie cez...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu