This site is intended for healthcare professionals

ASM Microbe 2016 ASM 2016/ICAAC 2016 16. – 20. júna 2016, Boston, USA

Jaroslav Mikula

OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava

Predstavitelia Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu (ASM) sa rozhodli tento rok po prvýkrát zlúčiť dve svoje výročné konferencie (General Meeting a ICAAC – Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) do jedného podujatia. ASM Microbe 2016 mal inauguráciu v bostonskom kongresovom centre. Ambíciou organizátorov bolo zhromaždiť „pod jedným stanom“ multidisciplinárnu skupinu odborníkov od vedcov z bazálneho mikrobiologického výskumu cez...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu