This site is intended for healthcare professionals

ASM Microbe 2016 ASM 2016/ICAAC 2016 16. – 20. júna 2016, Boston, USA

Jaroslav Mikula

OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava

Predstavitelia Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu (ASM) sa rozhodli tento rok po prvýkrát zlúčiť dve svoje výročné konferencie (General Meeting a ICAAC – Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) do jedného podujatia. ASM Microbe 2016 mal inauguráciu v bostonskom kongresovom centre. Ambíciou organizátorov bolo zhromaždiť „pod jedným stanom“ multidisciplinárnu skupinu odborníkov od vedcov z bazálneho mikrobiologického výskumu cez...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu