This site is intended for healthcare professionals

Tigecyklín – často kladené otázky

Dagmar Kučerová

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

1. Čo je tigecyklín? Tigecyklín je intravenózne glycylcyklínové širokospektrálne antibiotikum s rozsiahlym prienikom do tkanív, ktoré sa používa na liečbu intraabdominálnych infekcií a komplikovaných infekcií kože a mäkkých tkanív s vylúčením infekcií diabetickej nohy.(1)   2. Aký je mechanizmus účinku tigecyklínu? Na aké patogény účinkuje? Podobne ako ostatné tetracyklínové antibiotiká má tigecyklín prevažne bakteriostatický účinok. Na niektoré kmene však...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu