This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Antiinfectives News 1/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Antiinfectives News Slovak edition

Dátum vydania: 06/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle slovenskej verzie časopisu Antiinfectives News nájdete praktické odporúčania pri manažmente kandidózy podľa IDSA, ktoré zhrnul MUDr. Jaroslav Mikula, a ďalej trojicu kazuistík. Dve z nich spracovávajú použitie tigecyklínu: MUDr. Klára Soboňová, PhD., predstavila liečbu pacienta s fudroyantovou kolitídou, MUDr. Jana Iľková s MUDr. Róbertom Šimonom priblížili použitie tigecyklínu u pacienta s dehiscentnou laparotómiou a nozokomiálnou infekciou rany. V tretej kazuistike sa MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, venuje antimykotickej liečbe s kandidémiou pri akútnej pankreatitíde. Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa na záver priblížil dianie na 27. kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb, ktorý prebehol 22. – 25. apríla 2017 vo Viedni.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Jana Iľková,
MUDr. Jaroslav Mikula, MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
Zodpovedne redaktorky: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2x ročne / 2. ročník / ISSN 2453-7462 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5316/15Komercia

Partneři projektu