This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s dehiscentnou laparotómiou a nozokomiálnou infekciou v rane

Jana Iľková, Róbert Šimon

II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Infekcie chirurgických rán sa podľa odhadov v roku 1997 celosvetovo vyskytovali asi v 500 000 prípadoch ročne pri počte asi 27 miliónov chirurgických zákrokov. Podľa mnohých štúdií sú tieto infekcie spojené s nárastom nákladov na liečbu, hospitalizáciou pacientov a zvýšenou morbiditou a mortalitou (Towsend et al., 2007). Sekundárna peritonitída je najčastejšou príčinou komplikovanej vnútrobrušnej infekcie. Tá sa dá rozdeliť do komunitne získanej...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu