This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s dehiscentnou laparotómiou a nozokomiálnou infekciou v rane

Jana Iľková, Róbert Šimon

II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Infekcie chirurgických rán sa podľa odhadov v roku 1997 celosvetovo vyskytovali asi v 500 000 prípadoch ročne pri počte asi 27 miliónov chirurgických zákrokov. Podľa mnohých štúdií sú tieto infekcie spojené s nárastom nákladov na liečbu, hospitalizáciou pacientov a zvýšenou morbiditou a mortalitou (Towsend et al., 2007). Sekundárna peritonitída je najčastejšou príčinou komplikovanej vnútrobrušnej infekcie. Tá sa dá rozdeliť do komunitne získanej...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu