This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s dehiscentnou laparotómiou a nozokomiálnou infekciou v rane

Jana Iľková, Róbert Šimon

II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Infekcie chirurgických rán sa podľa odhadov v roku 1997 celosvetovo vyskytovali asi v 500 000 prípadoch ročne pri počte asi 27 miliónov chirurgických zákrokov. Podľa mnohých štúdií sú tieto infekcie spojené s nárastom nákladov na liečbu, hospitalizáciou pacientov a zvýšenou morbiditou a mortalitou (Towsend et al., 2007). Sekundárna peritonitída je najčastejšou príčinou komplikovanej vnútrobrušnej infekcie. Tá sa dá rozdeliť do komunitne získanej...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu