This site is intended for healthcare professionals

Použitie tigecyklínu u pacienta s dehiscentnou laparotómiou a nozokomiálnou infekciou v rane

Jana Iľková, Róbert Šimon

II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Súhrn Infekcie chirurgických rán sa podľa odhadov v roku 1997 celosvetovo vyskytovali asi v 500 000 prípadoch ročne pri počte asi 27 miliónov chirurgických zákrokov. Podľa mnohých štúdií sú tieto infekcie spojené s nárastom nákladov na liečbu, hospitalizáciou pacientov a zvýšenou morbiditou a mortalitou (Towsend et al., 2007). Sekundárna peritonitída je najčastejšou príčinou komplikovanej vnútrobrušnej infekcie. Tá sa dá rozdeliť do komunitne získanej...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu