This site is intended for healthcare professionals

Antimykotická liečba u pacientky s kandidémiou pri akútnej pankreatitíde

Jana Šimonová

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach

Súhrn Incidencia invazívnych kvasinkových infekcií u pacientov hospitalizovaných na pracoviskách intenzívnej medicíny stúpa. Ich včasná diagnostika je problematická, v rozhodovaní sa o začatí liečby nám môžu pomôcť prediktívne modely. Kandidémia ako jedna z foriem invazívnej kvasinkovej infekcie významne zvyšuje mortalitu pacientov. Včasné začatie antimykotickej liečby je kľúčovým faktorom zvyšujúcim prežívanie pacientov. Kľúčové slová: pankreatitída, intraabdominálne infekcie, antimykotická liečba   Úvod...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu