This site is intended for healthcare professionals

Antimykotická liečba u pacientky s kandidémiou pri akútnej pankreatitíde

Jana Šimonová

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach

Súhrn Incidencia invazívnych kvasinkových infekcií u pacientov hospitalizovaných na pracoviskách intenzívnej medicíny stúpa. Ich včasná diagnostika je problematická, v rozhodovaní sa o začatí liečby nám môžu pomôcť prediktívne modely. Kandidémia ako jedna z foriem invazívnej kvasinkovej infekcie významne zvyšuje mortalitu pacientov. Včasné začatie antimykotickej liečby je kľúčovým faktorom zvyšujúcim prežívanie pacientov. Kľúčové slová: pankreatitída, intraabdominálne infekcie, antimykotická liečba   Úvod...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu