This site is intended for healthcare professionals

Antimykotická liečba u pacientky s kandidémiou pri akútnej pankreatitíde

Jana Šimonová

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach

Súhrn Incidencia invazívnych kvasinkových infekcií u pacientov hospitalizovaných na pracoviskách intenzívnej medicíny stúpa. Ich včasná diagnostika je problematická, v rozhodovaní sa o začatí liečby nám môžu pomôcť prediktívne modely. Kandidémia ako jedna z foriem invazívnej kvasinkovej infekcie významne zvyšuje mortalitu pacientov. Včasné začatie antimykotickej liečby je kľúčovým faktorom zvyšujúcim prežívanie pacientov. Kľúčové slová: pankreatitída, intraabdominálne infekcie, antimykotická liečba   Úvod...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu