This site is intended for healthcare professionals

Praktické odporúčania manažmentu kandidózy podľa IDSA (Infectious Diseases Society of America) 2016

Jaroslav Mikula

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava

Úvod – kandidóza Invazívna kandidová infekcia (kandidóza) predstavuje narastajúci problém v nemocničnom prostredí. Kandidóza je združená so zvýšenou morbiditou, mortalitou a jej eskalácia je zrejme dôsledkom medicínskeho pokroku. Infekcie spôsobené kvasinkami (Candida species) zahŕňajú kandidémiu, diseminovanú kandidózu s postihnutím vnútorných orgánov a chronickú diseminovanú kandidózu.(1) Slizničné nálezy kandíd z orofaryngu, ezofagu a vagíny nie sú považované za klasické invazívne mykotické infekcie a interpretácia...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu