This site is intended for healthcare professionals

Vážení čitatelia, milé kolegyne a milí kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

s nástupom dovolenkového obdobia si vám dovoľujeme ponúknuť ďalšie číslo nášho odborného časopisu. Pevne verím, že sme pripravili pestrý a zaujímavý obsah na dovolenkové čítanie, a to najmä pre chvíle, keď sa vám zunujú detektívky, romantické alebo dobrodružné príbehy, cestopisy, turistické príručky navštívených destinácií alebo lifestylové plážové magazíny. Príspevky sú primerane dlhé na jeden plážový drink alebo pred spaním.  ...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu