This site is intended for healthcare professionals

Vážení čitatelia, milé kolegyne a milí kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

s nástupom dovolenkového obdobia si vám dovoľujeme ponúknuť ďalšie číslo nášho odborného časopisu. Pevne verím, že sme pripravili pestrý a zaujímavý obsah na dovolenkové čítanie, a to najmä pre chvíle, keď sa vám zunujú detektívky, romantické alebo dobrodružné príbehy, cestopisy, turistické príručky navštívených destinácií alebo lifestylové plážové magazíny. Príspevky sú primerane dlhé na jeden plážový drink alebo pred spaním.  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu