This site is intended for healthcare professionals

Vážení čitatelia, milé kolegyne a milí kolegovia,

Ľuboš Drgoňa

Klinika onkohematológie LF Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu

s nástupom dovolenkového obdobia si vám dovoľujeme ponúknuť ďalšie číslo nášho odborného časopisu. Pevne verím, že sme pripravili pestrý a zaujímavý obsah na dovolenkové čítanie, a to najmä pre chvíle, keď sa vám zunujú detektívky, romantické alebo dobrodružné príbehy, cestopisy, turistické príručky navštívených destinácií alebo lifestylové plážové magazíny. Príspevky sú primerane dlhé na jeden plážový drink alebo pred spaním.  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu