This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2022

Originální název:
Žijeme s roztroušenou sklerózou

Datum vydání: 04/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

První číslo letošního roku přináší hodnotné příspěvky a zajímavé informace pro pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich blízké i ty, kteří o ně pečují. V prvním článku se seznámíte s potravinovými doplňky vhodnými při roztroušené skleróze, druhý se zabývá tématem sexuálních dysfunkcí spojených s touto diagnózou a nabízí jejich možná řešení. Jak se bránit strachu při chronickém onemocnění je předmětem dalšího příspěvku. Dále v časopise najdete informace o grantu z Norských fondů, který Unie ROSKA získala, a pozvánku na oslavu ke 30. výročí samostatné ROSKY. Vzhledem k tomuto výročí budete moci zavzpomínat na její samé začátky. Čeká vás také pozvánka do Olomouce, ať už k procházkám, či na jednotlivé akce, které tamější Roska pořádá. Závěrem nemůže samozřejmě chybět ani oblíbená osmisměrka.
Tiráž

Vydává: Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | IČO: 27656624
E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Čestná předsedkyně redakční rady: Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA – Česká MS společnost, z. s.

Místopředseda redakční rady: MUDr. Jiří Piťha, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Teplice

Členové redakční rady: MUDr. Radek Ampapa, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava; doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Jana Nakládalová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Olomouc, z.p.s.; MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové; Jitka Večeřová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Jihlava, z.p.s.; MUDr. Petra Vykydalová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc; MUDr. Jana Vysloužilová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz

Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Inzerce: info@wemakemedia.cz , Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinak

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24035

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN (tisk): 2695-0790
ISSN (online): 2695-0804

Vychází 2× ročně, 3. ročník, Březen 2022Partneři projektu