This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2022

Roska zve do Olomouce

Jana Nakládalová

předsedkyně organizace

Roska Olomouc vás zve do Olomouce, kde se prolíná historie se současností, jako v celém tomto povídání.

 

Trochu z historie

První zmínky o Olomouci sahají nejméně do 7. století, kdy se krajina kolem Olomouckého kopce a v blízkosti brodu přes řeku Moravu stala domovem prvních slovanských osadníků.

Do tohoto krásného města vás chceme pozvat, města plného kostelů, kašen, muzeí a památek, některé z nich jsou v zapsané v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Statutární město Olomouc, dnes sídlo stejnojmenného kraje, je dávným regionálním střediskem střední a severní Moravy. Leží na březích středního toku řeky Moravy při soutoku s Bystřicí v centru Hané. Svůj znak, který je takřka totožný se znakem Moravy, užívá Olomouc od konce 13. století. Město má zhruba 100 000 tisíc obyvatel.

Roska Olomouc vznikla trochu později než statutární město, v roce 2007, před tímto datem byla součástí SPCCH. Dnes sdružuje pacienty z celého Olomouckého kraje i z jiných krajů a okresů.

Tak vyrážíme – po svých, s holemi nebo na vozíčku, s doprovodem i bez něj, s námi se neztratíte.

Na okraji Olomouce, kousek od vlakového nádraží, stojí Katedrála sv. Václava, u nás známější pod názvem DÓM. Jde o jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v ČR. Kostel je přístupný i pro hendikepované (vozíčkáře).

V této katedrále jsme uspořádali v rámci Neurologického sympozia koncert pro významné hosty ze zahraničí, a to nejen lékaře. Našimi hosty, kteří jsou v přímém spojení s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, byli: ředitelka EMPS (Evropen Platform Multipe Sclerosis), paní Elisabet Kasilingam; z Bruselu dorazili kamarádi ze zahraničních organizací, kteří se také starají o pacienty s touto nemocí; z Jelení Hory v Polsku, ze Slovenska a celé ČR přijeli další kolegové a kamarádi, včetně někdejší předsedkyně Unie Roska a především kamarádky – paní RNDr. Kamily Neplechové.

V Konviktu areálu UP Olomouc se pořádají divadelní vystoupení, na které se také v letošním roce chystáme – datum a čas bude uveřejněno na našem webu.

Kousek dál po trase na náměstí Republiky je Muzeum s mnoha zajímavými expozicemi, kde jsme měli měsíční výstavu prací pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Pokračujeme dál ke kostelu sv. Mořice s jeho světově unikátními varhanami, postavenému Michaelem Englerem z Vratislavi v roce 1745, v kostele se pořádají každoroční varhanní koncerty.

Zdatnější z vás mohou vystoupat až nahoru na ochoz, ze kterého je překrásný výhled, kostel je přístupný také pro hendikepované a vozíčkáře.

Od kostela je to už jen krůček na Horní náměstí s radnicí a olomouckým orlojem, o kterém je první zmínka již v roce 1519. Kromě Prahy tak Olomouc patří k dalším místům, v nichž se orloje v ČR nacházejí: Litomyšl, Kryštofovo údolí, Prostějov, Pelhřimov, Uherský Brod.

Na témže náměstí stojí Sloup Nejsvětější Trojice, který dosahuje výšky 35 metrů, čímž je největším sousoším v ČR, v roce 2000 byl zařazen mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO jako jedno z vrcholných děl středoevropského baroka.

Kolem celého náměstí je mnoho obchůdků, kde si můžete zakoupit olomoucké tvarůžky z Loštic, či výborné sýry Gran Moravia, které se vyrábějí podle italské receptury z hanáckého mléka.

V podloubí radnice i jinde lze zakoupit upomínkové předměty, nebo navštívit některou z mnoha cukráren, či využít krásného posezení v předzahrádkách kaváren.

V celé Olomouci je také mnoho kašen, které stojí za zmínku, o těch si můžeme povídat zase příště.

V našich parcích se pořádají výstavy Flora Olomouc, které mnozí z vás jistě navštívili.

Letošní jarní část této výstavy se uskuteční od 21. 4. do 24. 4. 2022.

Olomouc se rozrůstá, přibylo mnoho novodobých staveb, obchodních center.

Olomouc je mladým městem i díky kolejím pro studenty olomoucké Univerzity.

Olomouc je přívětivé město také k hendikepovaným, těm, kterým to moc nechodí. Podél cest přibylo spoustu laviček na odpočinutí, MHD je také převážně bezbariérová, krásné parky i náměstí se dají zvládnout i na vozíčku.

To už se dostáváme do současnosti a chtěla bych vás pozvat do Olomouce na akce, pořádané naší organizací Roska Olomouc, z.p.s., ke kterým se můžete připojit i se svými přáteli a rodinnými příslušníky, všemi, které baví chodit mezi kamarády tak jako mně do naší Rosky, podnikat různé aktivity, nebo si jen tak popovídat. V naší organizaci a v Olomouci jste vždy vítáni.

Prosím, neberte to jako nábor do naší organizace, je to jen pouhopouhé pozvání, bez nutnosti registrace.

V Olomoucké organizaci děláme vše pro to, aby se nám Rosčatům i jejich (tedy i našim) přátelům a kamarádům pěkně žilo. Organizace získala za svoji činnost ocenění ,,Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci,, a Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Dobrovolník.

Ke cvičení a schůzkám se scházíme v Olomouci v Jungmannově ulici č 25, v objektu OÚN (Oblastní unie neslyšících) – kousek od vlakového nádraží, všechny prostory, které ke svému cvičení i schůzkám využíváme, jsou bezbariérové. Po zimních měsících začneme cvičit 15. 3. v 9 hodin. Všichni víme, že pohyb je pro nás velice důležitý a prospěšný a pomáhá nám nejen v každodenním životě. Je pro nás snad tím nejdůležitějším hned po psychické pohodě. Přijďte za námi se třeba jen tak podívat, aspoň budete mít důvod vyjít ze svých domovů. I to se cení a počítá. Někdo namítne, že cvičí doma, ale to není ono.

Cvičební úbor s sebou, nebo na sebe, karimatky zapůjčíme, můžete přijít s holemi, či přijet na vozíčku. Platí se poplatek za hodinu.

Na jaře budeme osazovat své zahrádky, balkony a dělat pro sebe krásnější prostředí.

Mám pro vás všechny, kteří budou číst tento článek, velkou VÝZVU – chtěla bych místo kupování drahých slunečnic v květináčích udělat jednu úplně obyčejnou věc, a to bez velkých nákladů. Požádat každého, kdo má kousek zahrádky či zeleně kdekoliv kolem sebe, třeba na svém balkóně – zasejme na jaře každý semínka slunečnice, krásně nám vyrostou, rozsvítíme celou zem, všechny vesnice, balkony a města. Nemusíte mít ani RS, jen tak pro radost a podporu nás Rosčat v celé republice.

Každý rok, poslední květnovou středu, vyhlašuje Mezinárodní federace Světový den roztroušené sklerózy. Je určen pro jednotlivce a organizace zapojené do celosvětového hnutí RS s cílem rozšířit a podpořit vědomí o této nevyléčitelné (zatím) nemoci. Všichni doufáme, že jednou se na ni najde lék.

Toto hnutí sjednocuje všechny lidi s RS a jejich blízké, bojující za klidnější a kvalitnější život s touto nemocí.

Ke světovému dni se přihlásilo 40 zemí včetně ČR, spolu s naší i dalšími organizacemi.

 

Regionální organizace Roska v Olomouci organizuje od května několik akcí na podporu pacientů s RS. Spolu s Neurologickou klinikou LF UP a FN a MS centrem pro léčbu demyelinizačních onemocnění pořádají:

 

24. 5. 2022 v 15 hodin

Den otevřených dveří pro nově diagnostikované pacienty, s doprovodem (max. 1 osoba)

Úvodní slovo:
prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc., přednosta kliniky

Přednášející - moderátor programu:
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, vedoucí MS centra, garant Rosky Olomouc, lékový garant Unie ROSKA v ČR

Na vaše dotazy odpoví lékaři a sestry této kliniky.

Více informací získáte u svého ošetřujícího lékaře, v MS centru, nebo pište na e-mailovou adresu roska.olomouc@seznam.cz. Na akci je nutné se přihlásit, počet míst je omezen.

Akce může být zrušena, nebo přeložena na jiný termín (epidemiologická opatření). Informace najdete na webu roska.olomouc.cz.

 

Naše olomoucké centrum pro pacienty se otevřelo 17. 4. 2014, je vedle pražské Všeobecné fakultní nemocnice jedním ze dvou předních center v České republice. Vzniklo z iniciativy pacientů, kteří se svými podpisy připojili k petici, která vzešla z iniciativy naší organizace, za všeobecné podpory lékařů i vedení FN Olomouc.

Přestavba přišla na jeden a půl miliónu korun. Pacienti mají všechny základní vyšetřovací metody na jednom patře. „Tři patra na toaletu, to už neplatí, pacientům skončila tento den schodová rehabilitace –už mají vše na jednom poschodí, kde se dá pohybovat i na vozíčku.“

 

25. 5. 2022 v 10 hodin

Pokračujeme dle aktuálního počasí, sraz před vchodem do Rozária, u hlavního vchodu do areálu Envelop, ul. 17. listopadu, procházkou po Bezručových sadech (Výpadu), s návštěvou Rozária, na nedaleké náměstí, kde si můžete nakoupit v již zmiňovaných obchodech Olomoucké (Loštické) tvarůžky a z nich si doma vytvořit nějaký dobrý recept. Po tvarůžkách se netloustne, jsou dietní.

Za nepříznivého počasí se sejdeme u Muzea na náměstí Republiky, také v 10 hodin dopoledne.

Můžeme se zajít podívat i do nedaleké Pevnosti poznání, která je součástí bývalého opevnění Olomouce, dál přes Bezručovy sady s nově zrekonstruovaným vodopádem, který by mohl být už v tuto roční dobu v provozu.

 

25. 6. 2022 v Drahanovicích u Olomouce na hřišti od 16 hodin

Než se rozjedeme na prázdniny, je ten správný čas uspořádat ROSKAFEST

Pořadatelé:
SHD Drahanovice – naši kamarádi, skupina PRYOR

Přijďte si udělat pěkné odpoledne a poslechnout si skupiny DIVOUSY, MOSSES, MANIAK, PRYOR, HARD.

Zatancovat si, zablbnout, bude i tombola s bohatým programem.

Přijeďte si něco dobrého sníst, občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí, jde to i na vozíčku, vyzkoušené!!!

 

Typ na prázdninový výlet s rodinou – nedaleko Olomouce, na Svatém Kopečku je krásná ZOO, vláčkem se můžete projet vlčí stezkou, je tu mnoho atrakcí pro děti i dospělé.

Jsou tu prázdniny, čas dovolených a po těch je nutné se zotavit na našem rehabilitačním pobytu, odpočinout si od rodiny a rodina od nás, načerpat síly, zocelit těla a mysl.

Začátkem nového školního roku chystáme REKONDIČNÍ REHABILITAČNÍ POBYT, na který s námi můžete také odjet, je nutné se včas přihlásit (o přihlášky si můžete napsat na e-mail., nebo zavolat na telefonní číslo na konci článku).

Vyplněnou přihlášku, potvrzenou ošetřujícím lékařem neurologem je třeba vrátit zpět naší organizaci do konce května 2022.

 

3. 9–10. 9. 2022

Rekondiční rehabilitační pobyt s dopravou v Bystřici pod Hostýnem, s bohatým programem, rehabilitačním cvičením, vzdělávacími semináři, ergoterapií, tombolou a bohatou zábavou. Devadesát procent účastníků uvádí po rehabilitačním pobytu zlepšení fyzické a psychické pohody až na dobu 6–7 měsíců. Odjezd z Olomouce, příjezd také do Olomouce, cena zatím není přesně stanovena, je nutná spoluúčast pacientů, klientů (na dotaz).

O těchto a dalších plánovaných akcích se můžete dozvědět více na našich pravidelných klubových setkáních, které se konají každou druhou středu v měsíci od 15 hodin.

Ti, kdo se zajímají o zdravou výživu a doplňky stravy, mohou se obrátit na naši kamarádku Zuzku, která napsala článek ,,Jak jsem se znovu postavila na nohy“, na e-mailu: zuzana.loud@gmail.com. Jistě Vám ráda odpoví.

Se souhlasem kamarádky, naší členky a sestry naší klientky uvádím závěrem básničku ze sbírky ,,Život je originál“, básně 2021, Marcela Prázdná.

Snaha nezná hranic, skládá se jen z cílů,
zrada touhy je na nic, chce jen vlastní sílu.
Touha přenáší snahu přes nepřejícnost,
i vlastní krve trochu dá za naši tvrdohlavost.
Snaha je touhy výtvor, nedá se vůbec uchopit,
snaha je pokroku motor, nedá se prostě zastavit…
Tak se pojďme všichni trošku posnažit a půjde nám to spolu líp.

 

Nakonec bych chtěla poděkovat za nás za všechny těm, kteří nás podporují: starostům obcí, v nichž žijí naší klienti, MS centru Olomouc, dobrovolným hasičům, kamarádům rockerům, kteří pro nás pořádají koncerty, drobným dárcům, bez vás všech by naše organizace nemohla dál existovat a pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují…

A především svému manželovi za trpělivost a podporu…

Jana Nakládalová
předsedkyně organizace
Tel +420 774 228 670
e-mail: roska.olomouc@seznam.cz

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu