This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 05/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V květnovém vydání časopisu se autoři kromě jiných témat zabývají několika typy podpůrných léků, na jejichž aplikaci není jasně pozitivní názor. První příspěvek se týká rizika použití erytropoézu stimulujících faktorů při profylaxi flbotrombózy. Druhý článek se věnuje provázanosti onkologické a neonkologické bolesti. Dále se dozvíte, jakou premedikací zabránit infuzním reakcím po chemoterapii a imunoterapii. Následuje zamyšlení nad vhodností probiotik v onkologii a nad propojením mikrobiomu, organizmu a jeho imunity. Závěrečný článek se zabývá vhodností lokálního použití oplachových roztoků a obložek při radiodermatitidě.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

5. ročník, č. 2, vychází v květnu 2023 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu