This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Základní pilíře účinné premedikace infuzních reakcí

David Vrána

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Agel, Nový Jičín

Souhrn Infuzní reakce se může vyskytnout po aplikaci téměř každého chemoterapeutika či monoklonální protilátky. Obecně rozlišujeme dva základní typy těchto reakcí, a to imunitně podmíněné reakce na základě IgE protilátek a neimunitně podmíněné reakce. Oba typy se však mohou u některých molekul vyskytovat současně a často také není vždy zcela jasné, zda je daná reakce...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu