This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Základní pilíře účinné premedikace infuzních reakcí

David Vrána

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Agel, Nový Jičín

Souhrn Infuzní reakce se může vyskytnout po aplikaci téměř každého chemoterapeutika či monoklonální protilátky. Obecně rozlišujeme dva základní typy těchto reakcí, a to imunitně podmíněné reakce na základě IgE protilátek a neimunitně podmíněné reakce. Oba typy se však mohou u některých molekul vyskytovat současně a často také není vždy zcela jasné, zda je daná reakce...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu