This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Editorial

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Vážení čtenáři,   hlavním cílem podpůrné léčby v onkologii je udržet či zlepšit kvalitu života pacientů a umožnit bezproblémový průběh aktivní antineoplastické léčby. Je však potřeba myslet na to, že některé typy podpůrné léčby mohou přímo interagovat se systémovou protinádorovou léčbou a její výsledky zlepšovat, ale i zhoršovat. V tomto čísle se autoři, kromě jiných témat, zabývají...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu