This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Editorial

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Vážení čtenáři,   hlavním cílem podpůrné léčby v onkologii je udržet či zlepšit kvalitu života pacientů a umožnit bezproblémový průběh aktivní antineoplastické léčby. Je však potřeba myslet na to, že některé typy podpůrné léčby mohou přímo interagovat se systémovou protinádorovou léčbou a její výsledky zlepšovat, ale i zhoršovat. V tomto čísle se autoři, kromě jiných témat, zabývají...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu