This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Kdy jsou vhodné oplachové roztoky a obložky lokálně při radiodermatitidě

Jitka Kopriva

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Souhrn Radiodermatitidu řadíme mezi nejčastěji se vyskytující vedlejší účinky radiologické léčby onkologických pacientů. Setkáváme se s ní zpravidla u pacientek léčených pro karcinom prsu, dále u radioterapie karcinomů v oblasti krku, plic, perinea a u sarkomů [1]. Nežádoucí kožní účinky radioterapie můžeme rozdělit na tzv. akutní radiodermatitidu, která se objevuje přibližně do 90 dní od zahájení radioterapie, a na chronickou radiodermatitidu, která se může manifestovat měsíce...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu