This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Kdy jsou vhodné oplachové roztoky a obložky lokálně při radiodermatitidě

Jitka Kopriva

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Souhrn Radiodermatitidu řadíme mezi nejčastěji se vyskytující vedlejší účinky radiologické léčby onkologických pacientů. Setkáváme se s ní zpravidla u pacientek léčených pro karcinom prsu, dále u radioterapie karcinomů v oblasti krku, plic, perinea a u sarkomů [1]. Nežádoucí kožní účinky radioterapie můžeme rozdělit na tzv. akutní radiodermatitidu, která se objevuje přibližně do 90 dní od zahájení radioterapie, a na chronickou radiodermatitidu, která se může manifestovat měsíce...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu