This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Kdy jsou vhodné oplachové roztoky a obložky lokálně při radiodermatitidě

Jitka Kopriva

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Souhrn Radiodermatitidu řadíme mezi nejčastěji se vyskytující vedlejší účinky radiologické léčby onkologických pacientů. Setkáváme se s ní zpravidla u pacientek léčených pro karcinom prsu, dále u radioterapie karcinomů v oblasti krku, plic, perinea a u sarkomů [1]. Nežádoucí kožní účinky radioterapie můžeme rozdělit na tzv. akutní radiodermatitidu, která se objevuje přibližně do 90 dní od zahájení radioterapie, a na chronickou radiodermatitidu, která se může manifestovat měsíce...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu