This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Vhodnost probiotik v onkologii

Jarmila Křížová

3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Medicínský výzkum posledních let je intenzivně zaměřen na studium střevního mikrobiomu. Střevní mikroflóra je důležitý faktor, který se ve střevě podílí na fyziologickém udržování řady střevních funkcí, např. slizničního imunitního systému, vstřebávání komplexních makromolekul, syntéze aminokyselin a vitaminů a ochraně před patogenními organizmy. Mikrobiom ovlivňuje nejen činnost střev, ale i funkci řady dalších orgánů...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu