This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Vhodnost probiotik v onkologii

Jarmila Křížová

3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Medicínský výzkum posledních let je intenzivně zaměřen na studium střevního mikrobiomu. Střevní mikroflóra je důležitý faktor, který se ve střevě podílí na fyziologickém udržování řady střevních funkcí, např. slizničního imunitního systému, vstřebávání komplexních makromolekul, syntéze aminokyselin a vitaminů a ochraně před patogenními organizmy. Mikrobiom ovlivňuje nejen činnost střev, ale i funkci řady dalších orgánů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu