This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Krátké zastavení u profylaxe flebotrombózy a rizika využití ESA

Samuel Vokurka

Onkologická a terapeutická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK v Plzni

Souhrn Profylaxe flebotrombózy u onkologických pacientů je významným tématem s ohledem na rizika morbidity a mortality, které s sebou tato komplikace přináší. V minulém čísle odborného časopisu Podpůrná léčba se této problematice pečlivě věnovala paní docentka Jana Hirmerová [1]. Poměrně jasné stanovisko k profylaxi je v článku uváděno u pacientů hospitalizovaných s malignitou a s omezenou mobilitou, u kterých je doporučena tromboprofylaxe s LMWH či fondaparinuxem (je-li clearance kreatininu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu