This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Krátké zastavení u profylaxe flebotrombózy a rizika využití ESA

Samuel Vokurka

Onkologická a terapeutická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK v Plzni

Souhrn Profylaxe flebotrombózy u onkologických pacientů je významným tématem s ohledem na rizika morbidity a mortality, které s sebou tato komplikace přináší. V minulém čísle odborného časopisu Podpůrná léčba se této problematice pečlivě věnovala paní docentka Jana Hirmerová [1]. Poměrně jasné stanovisko k profylaxi je v článku uváděno u pacientů hospitalizovaných s malignitou a s omezenou mobilitou, u kterých je doporučena tromboprofylaxe s LMWH či fondaparinuxem (je-li clearance kreatininu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu