This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Onkologická bolest – jak přistupovat k léčbě

Lukáš Pochop

Klinika komplexní onkologické péče, Centrum paliativní péče, MOÚ Brno

Souhrn Vývoj v onkologické bolesti není na poli nových léků a technologií. Spíše se prohlubuje naše poznání o vnímání bolesti a zlepšujeme se v jejím řešení stávajícími metodami. Do popředí se dostává pojem celkové bolesti, který zohledňuje provázanost somatických, psychosociálních a spirituálních faktorů. Prozatím bývá opomíjena provázanost onkologické a neonkologické bolesti, kterou je třeba zohlednit...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu