This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 2/2023 Czech Edition

Onkologická bolest – jak přistupovat k léčbě

Lukáš Pochop

Klinika komplexní onkologické péče, Centrum paliativní péče, MOÚ Brno

Souhrn Vývoj v onkologické bolesti není na poli nových léků a technologií. Spíše se prohlubuje naše poznání o vnímání bolesti a zlepšujeme se v jejím řešení stávajícími metodami. Do popředí se dostává pojem celkové bolesti, který zohledňuje provázanost somatických, psychosociálních a spirituálních faktorů. Prozatím bývá opomíjena provázanost onkologické a neonkologické bolesti, kterou je třeba zohlednit...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu