This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 03/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: češtinaAnotace

Aktuální číslo Podpůrné léčby je zaměřeno především na zajištění dostatečné výživy pacientů. Seznamuje s komplexní podpůrnou léčbou pacientů s nádory hlavy a krku, věnuje se úpravě konzistence stravy při prvních projevech mukozitidy dutiny ústní. Nastoluje také otázku významu zavádění PEG u nemocných s radioterapií v oblasti dutiny ústní a krku, či řešení nevolnosti u pokročilých malignit, nebo smyslu odvykání kouření v terminálních stadiích onemocnění.
Tiráž

Podpůrná léčba

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
4. ročník, č. 1, vychází v březnu 2022 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Komerce

Partneři projektu