This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Výživa při mukozitidě dutiny ústní u onkologických pacientů

Miroslav Tomíška

Interní hematologická a onkologická klinika FN a LF MU Brno

Souhrn Těžká forma orální mukozitidy je vedlejším účinkem protinádorové terapie a v současné době proti ní není ve většině případů k dispozici účinná prevence, ani podpůrná léčba. Průvodním jevem tohoto stavu je značné omezení příjmu živin s rizikem celkového oslabení organizmu pacienta. Za této situace se zásadní intervencí stává aktivní nutriční podpora, kterou je třeba...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu