This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Nevolnost a zvracení v paliativní symptomatické péči pokročilého nádorového onemocnění

Marek Sochor

Oddělení klinické onkologie, Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.

Souhrn Pacienti v paliativní symptomatické péči pokročilého nádorového onemocnění udávají nevolnost nebo zvracení velice často. Etiologie bývá často kombinovaná a může se na ní podílet jak vlastní onemocnění (stenózy GITu, infiltrace peritonea, mozkové a meningeální metastázy), tak i podpůrná a symptomatická léčba (opioidy). Dalšími příčinami mohou být metabolické příčiny (uremie, hyperkalcemie, hyponatremie), které souvisejí s...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu