This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Onkologický pacient a kouření: jak se ptát, motivovat a pomoci přestat

Eva Králíková

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Úvod Zda kuřák po onkologické diagnóze přestane kouřit, nebo kouří dál, hraje podstatnou roli pro účinnost chemoterapie, radioterapie, hojení po operaci, depresi a další komorbidity i pro kvalitu života a celkovou dobu přežití. Empatický zájem o pacientovo kouření, motivace k odvykání a nabídka léčby závislosti na tabáku by měly být podle časových možností lékaře či...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu