This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Současné možnosti sekundární prevence návratu tromboembolické nemoci spojené se zhoubným nádorem

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Hluboká žilní trombóza je velmi častou a nebezpečnou komplikací zhoubných nemocí, která ohrožuje nemocné na životě. Předcházet jí, nebo ji alespoň úspěšně léčit, je pro onkologické nemocné zcela zásadní. Trombóza asociovaná se zhoubným nádorem má mnoho možných příčin úzce svázaných se samotným nádorem, charakteristikami pacientů i léčbou malignity. Tyto nepříznivé faktory u nevyřešených zhoubných...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu