This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Lipeg/pegfilgrastim v praxi

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Z výsledků dotazníku Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP o využití růstových faktorů granulopoezy v běžné onkologické praxi se zaměřením na profylaxi febrilní neutropenie (FN) a udržení dávkové intenzity (DI) při chemoterapii vyplynulo z odpovědí celkem 17 anonymních respondentů (dotazník publikován na podzim 2021 na webových stránkách www.linkos.cz České onkologické společnosti) mimo jiné, že: V indikaci pro profylaxi FN nebo také udržení DI...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu