This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2022 Czech Edition

Podpůrná léčba u kurativně léčených pacientů s nádory hlavy a krku

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Základními kurativními léčebnými modalitami pro skvamózní karcinomy hlavy a krku jsou chirurgie a (chemo-)radioterapie. Vzhledem k symptomům, které mohou souviset s vlastním nádorovým onemocněním nebo aplikovanou léčbou, je nutné zmíněné kauzální léčebné přístupy doplnit o multidisciplinární podpůrnou léčbu, která zahrnuje péči o sliznice a kůži, výživu, stomatologickou péči, rehabilitaci polykání atd. Každé komplexní onkologické...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu