This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Pancreatic Cancer News Czech edition

Datum vydání: 11/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V úvodníku se prim. Kubala zamýšlí nad minulostí, současností a budoucností léčby adenokarcinomu pankreatu. Následuje příspěvek prof. Fínka o možnostech léčby FOLFIRINOXEM či kombinací nab-paklitaxelu s gemcitabinem. Přehledové články jsou věnovány zobrazovacím metodám v diagnostice nádorů pankreatu a možnostem terapie. Kazuistika popisuje případ mladé ženy s nálezem metastatického onemocnění léčené kombinací nab-paklitaxelu s gemcitabinem ve 2. linii.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,
prim. MUDr. Eugen Kubala ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2 x ročně / 3. ročník / ISSN 2336-4025 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21682Partneři projektu