This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Nab-paklitaxel v léčbě metastatického karcinomu pankreatu

Stanislava Cahová

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava

Popis případu Jedná se o pacienta narozeného v roce 1949, doktora filozofie, českého občana, který pracoval jako kunsthistorik v muzeu v Německu. Na naše pracoviště se tento pacient dostal v červenci 2012, kdy u něj byl diagnostikován pokročilý adenokarcinom slinivky břišní s mnohočetnou diseminací do jater. Histopatologické vyšetření bylo provedeno z biopsie jaterní metastázy. Nádor byl inoperabilní, v séru byla diagnostikovaná zvýšená hladina tumor markerů adenokarcinomu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu