This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Nab-paklitaxel v léčbě metastatického karcinomu pankreatu

Stanislava Cahová

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava

Popis případu Jedná se o pacienta narozeného v roce 1949, doktora filozofie, českého občana, který pracoval jako kunsthistorik v muzeu v Německu. Na naše pracoviště se tento pacient dostal v červenci 2012, kdy u něj byl diagnostikován pokročilý adenokarcinom slinivky břišní s mnohočetnou diseminací do jater. Histopatologické vyšetření bylo provedeno z biopsie jaterní metastázy. Nádor byl inoperabilní, v séru byla diagnostikovaná zvýšená hladina tumor markerů adenokarcinomu...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu