This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Nab-paklitaxel v léčbě metastatického karcinomu pankreatu

Stanislava Cahová

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava

Popis případu Jedná se o pacienta narozeného v roce 1949, doktora filozofie, českého občana, který pracoval jako kunsthistorik v muzeu v Německu. Na naše pracoviště se tento pacient dostal v červenci 2012, kdy u něj byl diagnostikován pokročilý adenokarcinom slinivky břišní s mnohočetnou diseminací do jater. Histopatologické vyšetření bylo provedeno z biopsie jaterní metastázy. Nádor byl inoperabilní, v séru byla diagnostikovaná zvýšená hladina tumor markerů adenokarcinomu...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu