This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Nab-paklitaxel v léčbě metastatického karcinomu pankreatu

Stanislava Cahová

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava

Popis případu Jedná se o pacienta narozeného v roce 1949, doktora filozofie, českého občana, který pracoval jako kunsthistorik v muzeu v Německu. Na naše pracoviště se tento pacient dostal v červenci 2012, kdy u něj byl diagnostikován pokročilý adenokarcinom slinivky břišní s mnohočetnou diseminací do jater. Histopatologické vyšetření bylo provedeno z biopsie jaterní metastázy. Nádor byl inoperabilní, v séru byla diagnostikovaná zvýšená hladina tumor markerů adenokarcinomu...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu