This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Černá můra onkologie – karcinom pankreatu

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK, Plzeň

Karcinomy pankreatu představují noční můru onkologie, 80 % nádorů je inoperabilních, chemoterapie pokročilého onemocnění, postavená na podání 5-FU (5-fluorouracilu) či gemcitabinu a mnohdy i léčba cílená, se míjejí odpovědí.   Epidemiologie Pankreatický karcinom představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mužů ve světě (po nádorech plic, kolorekta a prostaty). Celkové přežívání nemocných se za posledních 20 let nezměnilo a 5 let přežívá do 5 % nemocných. Pouze 20 %...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu