This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Černá můra onkologie – karcinom pankreatu

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK, Plzeň

Karcinomy pankreatu představují noční můru onkologie, 80 % nádorů je inoperabilních, chemoterapie pokročilého onemocnění, postavená na podání 5-FU (5-fluorouracilu) či gemcitabinu a mnohdy i léčba cílená, se míjejí odpovědí.   Epidemiologie Pankreatický karcinom představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mužů ve světě (po nádorech plic, kolorekta a prostaty). Celkové přežívání nemocných se za posledních 20 let nezměnilo a 5 let přežívá do 5 % nemocných. Pouze 20 %...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu