This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Černá můra onkologie – karcinom pankreatu

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK, Plzeň

Karcinomy pankreatu představují noční můru onkologie, 80 % nádorů je inoperabilních, chemoterapie pokročilého onemocnění, postavená na podání 5-FU (5-fluorouracilu) či gemcitabinu a mnohdy i léčba cílená, se míjejí odpovědí.   Epidemiologie Pankreatický karcinom představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mužů ve světě (po nádorech plic, kolorekta a prostaty). Celkové přežívání nemocných se za posledních 20 let nezměnilo a 5 let přežívá do 5 % nemocných. Pouze 20 %...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu