This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Černá můra onkologie – karcinom pankreatu

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK, Plzeň

Karcinomy pankreatu představují noční můru onkologie, 80 % nádorů je inoperabilních, chemoterapie pokročilého onemocnění, postavená na podání 5-FU (5-fluorouracilu) či gemcitabinu a mnohdy i léčba cílená, se míjejí odpovědí.   Epidemiologie Pankreatický karcinom představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mužů ve světě (po nádorech plic, kolorekta a prostaty). Celkové přežívání nemocných se za posledních 20 let nezměnilo a 5 let přežívá do 5 % nemocných. Pouze 20 %...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu