This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Radiologie nádorů pankreatu

Josef Hořejš 1, David Hoskovec 2, Zdeněk Krška 2, Zuzana Mecková 3

1 Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2 I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
3 ÚNM VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Přinášíme přehled zobrazovacích metod v diagnostice nádorů pankreatu a IRE jako nadějnou metodu v léčbě neresekabilních nádorů. Klíčová slova: adenokarcinom pankreatu, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrasonografie (US), endoskopická ultrasonografie (EUS), ireverzibilní elektroporace (IRE)   Úvod Nádory pankreatu tvoří variabilní skupinu, jejíž hlavní složkou je adenokarcinom, který tvoří přibližně 90 % nádorů. Vychází většinou z pankreatických duktů a klinické...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu