This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Radiologie nádorů pankreatu

Josef Hořejš 1, David Hoskovec 2, Zdeněk Krška 2, Zuzana Mecková 3

1 Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2 I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
3 ÚNM VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Přinášíme přehled zobrazovacích metod v diagnostice nádorů pankreatu a IRE jako nadějnou metodu v léčbě neresekabilních nádorů. Klíčová slova: adenokarcinom pankreatu, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrasonografie (US), endoskopická ultrasonografie (EUS), ireverzibilní elektroporace (IRE)   Úvod Nádory pankreatu tvoří variabilní skupinu, jejíž hlavní složkou je adenokarcinom, který tvoří přibližně 90 % nádorů. Vychází většinou z pankreatických duktů a klinické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu