This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Radiologie nádorů pankreatu

Josef Hořejš 1, David Hoskovec 2, Zdeněk Krška 2, Zuzana Mecková 3

1 Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2 I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
3 ÚNM VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Přinášíme přehled zobrazovacích metod v diagnostice nádorů pankreatu a IRE jako nadějnou metodu v léčbě neresekabilních nádorů. Klíčová slova: adenokarcinom pankreatu, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrasonografie (US), endoskopická ultrasonografie (EUS), ireverzibilní elektroporace (IRE)   Úvod Nádory pankreatu tvoří variabilní skupinu, jejíž hlavní složkou je adenokarcinom, který tvoří přibližně 90 % nádorů. Vychází většinou z pankreatických duktů a klinické...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.




Partneři projektu