This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Radiologie nádorů pankreatu

Josef Hořejš 1, David Hoskovec 2, Zdeněk Krška 2, Zuzana Mecková 3

1 Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2 I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha
3 ÚNM VFN a 1. LF UK Praha

Souhrn Přinášíme přehled zobrazovacích metod v diagnostice nádorů pankreatu a IRE jako nadějnou metodu v léčbě neresekabilních nádorů. Klíčová slova: adenokarcinom pankreatu, výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), ultrasonografie (US), endoskopická ultrasonografie (EUS), ireverzibilní elektroporace (IRE)   Úvod Nádory pankreatu tvoří variabilní skupinu, jejíž hlavní složkou je adenokarcinom, který tvoří přibližně 90 % nádorů. Vychází většinou z pankreatických duktů a klinické...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu