This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Minulost, současnost a budoucnost léčby adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Karcinom pankreatu patří mezi nejnebezpečnější zhoubné nádory. Ačkoliv jsme za posledních 30 let zaznamenali, že míra celkového přežití u pacientů s jinými gastrointestinálními malignitami se neustále zvyšuje, u pacientů s rakovinou slinivky břišní se podstatně nezměnila. Medián věkově standardizované incidence karcinomu pankreatu na 100 000 byl 7,6 u mužů a 4,9 u žen. Celkový medián přežití od stanovení diagnózy dosáhl 4,6 měsíce. Medián přežití u pacientů s metastazujícím...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu