This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Minulost, současnost a budoucnost léčby adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Karcinom pankreatu patří mezi nejnebezpečnější zhoubné nádory. Ačkoliv jsme za posledních 30 let zaznamenali, že míra celkového přežití u pacientů s jinými gastrointestinálními malignitami se neustále zvyšuje, u pacientů s rakovinou slinivky břišní se podstatně nezměnila. Medián věkově standardizované incidence karcinomu pankreatu na 100 000 byl 7,6 u mužů a 4,9 u žen. Celkový medián přežití od stanovení diagnózy dosáhl 4,6 měsíce. Medián přežití u pacientů s metastazujícím...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu