This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Minulost, současnost a budoucnost léčby adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Karcinom pankreatu patří mezi nejnebezpečnější zhoubné nádory. Ačkoliv jsme za posledních 30 let zaznamenali, že míra celkového přežití u pacientů s jinými gastrointestinálními malignitami se neustále zvyšuje, u pacientů s rakovinou slinivky břišní se podstatně nezměnila. Medián věkově standardizované incidence karcinomu pankreatu na 100 000 byl 7,6 u mužů a 4,9 u žen. Celkový medián přežití od stanovení diagnózy dosáhl 4,6 měsíce. Medián přežití u pacientů s metastazujícím...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu