This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Minulost, současnost a budoucnost léčby adenokarcinomu pankreatu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Karcinom pankreatu patří mezi nejnebezpečnější zhoubné nádory. Ačkoliv jsme za posledních 30 let zaznamenali, že míra celkového přežití u pacientů s jinými gastrointestinálními malignitami se neustále zvyšuje, u pacientů s rakovinou slinivky břišní se podstatně nezměnila. Medián věkově standardizované incidence karcinomu pankreatu na 100 000 byl 7,6 u mužů a 4,9 u žen. Celkový medián přežití od stanovení diagnózy dosáhl 4,6 měsíce. Medián přežití u pacientů s metastazujícím...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu