This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Možnosti terapie karcinomu slinivky břišní

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a UVN, URO NNB, Praha

Adenokarcinom pankreatu (KP) tvoří 90 % zhoubných nádorů (ZN) tohoto orgánu. Zbytek připadá na vzácné primární tumory, malignizované cystické tumory pankreatu, neuroendokrinní tumory a sekundární metastatická postižení. V širším klinickém pohledu lze mezi ZN hlavy pankreatu počítat i karcinom distálního žlučovodu a maligní ampulom, ty vyžadují shodnou chirurgickou terapii a přístup. Ampulom má oproti KP a karcinomu žlučových cest výrazně lepší prognózu.  ...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu