This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Možnosti terapie karcinomu slinivky břišní

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a UVN, URO NNB, Praha

Adenokarcinom pankreatu (KP) tvoří 90 % zhoubných nádorů (ZN) tohoto orgánu. Zbytek připadá na vzácné primární tumory, malignizované cystické tumory pankreatu, neuroendokrinní tumory a sekundární metastatická postižení. V širším klinickém pohledu lze mezi ZN hlavy pankreatu počítat i karcinom distálního žlučovodu a maligní ampulom, ty vyžadují shodnou chirurgickou terapii a přístup. Ampulom má oproti KP a karcinomu žlučových cest výrazně lepší prognózu.  ...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu