This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího karcinomu slinivky břišní v běžné klinické praxi

Věra Benešová

Onkologické oddělení nemocnice Jihlava

Úvod Karcinom slinivky břišní patří mezi onkologická onemocnění se stále nepříznivou prognózou. Úmrtnost na toto onemocnění se prakticky rovná jeho incidenci. Nemocní s primárně metastatickým onemocněním v dobrém výkonnostním stavu mají průměrnou dobu přežití kolem 11 měsíců. Ve své kazuistice popisuji případ mladé ženy s nálezem primárně metastatického onemocnění léčené kombinační chemoterapií Abraxane (nab-paklitaxel) s gemcitabinem ve druhé linii léčby.   Kazuistika...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu