This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího karcinomu slinivky břišní v běžné klinické praxi

Věra Benešová

Onkologické oddělení nemocnice Jihlava

Úvod Karcinom slinivky břišní patří mezi onkologická onemocnění se stále nepříznivou prognózou. Úmrtnost na toto onemocnění se prakticky rovná jeho incidenci. Nemocní s primárně metastatickým onemocněním v dobrém výkonnostním stavu mají průměrnou dobu přežití kolem 11 měsíců. Ve své kazuistice popisuji případ mladé ženy s nálezem primárně metastatického onemocnění léčené kombinační chemoterapií Abraxane (nab-paklitaxel) s gemcitabinem ve druhé linii léčby.   Kazuistika...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu