This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího karcinomu slinivky břišní v běžné klinické praxi

Věra Benešová

Onkologické oddělení nemocnice Jihlava

Úvod Karcinom slinivky břišní patří mezi onkologická onemocnění se stále nepříznivou prognózou. Úmrtnost na toto onemocnění se prakticky rovná jeho incidenci. Nemocní s primárně metastatickým onemocněním v dobrém výkonnostním stavu mají průměrnou dobu přežití kolem 11 měsíců. Ve své kazuistice popisuji případ mladé ženy s nálezem primárně metastatického onemocnění léčené kombinační chemoterapií Abraxane (nab-paklitaxel) s gemcitabinem ve druhé linii léčby.   Kazuistika...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu