This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2016 Czech edition

Léčba metastazujícího karcinomu slinivky břišní v běžné klinické praxi

Věra Benešová

Onkologické oddělení nemocnice Jihlava

Úvod Karcinom slinivky břišní patří mezi onkologická onemocnění se stále nepříznivou prognózou. Úmrtnost na toto onemocnění se prakticky rovná jeho incidenci. Nemocní s primárně metastatickým onemocněním v dobrém výkonnostním stavu mají průměrnou dobu přežití kolem 11 měsíců. Ve své kazuistice popisuji případ mladé ženy s nálezem primárně metastatického onemocnění léčené kombinační chemoterapií Abraxane (nab-paklitaxel) s gemcitabinem ve druhé linii léčby.   Kazuistika...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu