This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 12/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Časopis Neuroendocrine Tumors News vznikl proto, aby byl prostor pro publikování poznatků evidence based medicine pro neuroendokrinní karcinomy. První číslo přináší nová doporučení ENETS pro léčbu neuroendokrinních nádorů pro rok 2016, výsledky studie OLE a kazuistiku o pacientovi s dlouhodobými projevy karcinomového syndromu. Číslo uzavírají zprávy z Masterclass 2015 a ze křtu knihy Neuroendokrinní nádory.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA,
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3 x ročně / 1. ročník / ISSN 2533-5227 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702Partneři projektu