This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Patrik Zachar

Vice-President Central Europe

je mi ctí přivítat Vás na stránkách nového periodika, které se obsahově bude věnovat diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů.   Důvodem vzniku tohoto časopisu je poskytnout prostor pro publikaci nejnovějších poznatků Evidence Based Medicine, sledujících pacienty s neuroendokrinními nádory, dále pak ohlédnutí za důležitými vědeckými setkáními nejen v České republice, ale i v zahraničí a v neposlední řadě prostor pro publikaci kazuistik pacientů, které...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu