This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Patrik Zachar

Vice-President Central Europe

je mi ctí přivítat Vás na stránkách nového periodika, které se obsahově bude věnovat diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů.   Důvodem vzniku tohoto časopisu je poskytnout prostor pro publikaci nejnovějších poznatků Evidence Based Medicine, sledujících pacienty s neuroendokrinními nádory, dále pak ohlédnutí za důležitými vědeckými setkáními nejen v České republice, ale i v zahraničí a v neposlední řadě prostor pro publikaci kazuistik pacientů, které...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu