This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 01/2016 Czech edition

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Patrik Zachar

Vice-President Central Europe

je mi ctí přivítat Vás na stránkách nového periodika, které se obsahově bude věnovat diagnostice a léčbě neuroendokrinních nádorů.   Důvodem vzniku tohoto časopisu je poskytnout prostor pro publikaci nejnovějších poznatků Evidence Based Medicine, sledujících pacienty s neuroendokrinními nádory, dále pak ohlédnutí za důležitými vědeckými setkáními nejen v České republice, ale i v zahraničí a v neposlední řadě prostor pro publikaci kazuistik pacientů, které...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu